alışdırmaq

alışdırmaq
1.
f.
1. Yandırmaq, yaxud yanan şeyi daha da qızışdırmaq, alovlandırmaq. Ocağı alışdırmaq. Tonqalı alışdırmaq. Külək yanğını daha da alışdırıb gücləndirdi. – <İlyas:> İşdən qayıtdımmı, beş dəqiqənin içində görürsən, pilətəni alışdırdım. M. C..
2. məc. dan. Bərk hirsləndirmək, acıqlandırmaq, hiddətləndirmək, qızışdırmaq.
2.
f.
1. Öyrətmək, öyrəşdirmək, vərdiş etməsinə səbəb olmaq. Zəhmətə alışdırmaq. Özünü soyuğa alışdırmaq. Uşaqları kiçik yaşlarından başlayaraq sağlamlıq qaydalarına alışdırmaq lazımdır. – Mən Şümşad xanımın onu <Miss Hannanı> dua yazdırmaq və fal açdırmağa alışdırdığını bilirdim. M. S. O.. Güldü Bənna: – Bəli, – dedi, – gərək tələsək; Cəld olmağa alışdıraq hər bir naşını. Ə. Cəm..
2. Əhliləşdirmək, ələ öyrətmək, təlim etmək, isinişdirmək. <Ovçular qızılquş balalarını> iki-üç gün ac saxlar və yavaş-yavaş ət verib özlərinə alışdırdıqdan sonra, göz qapaqlarını açarlar. A. Ş..
3. Canına salmaq. Səlim bəy Nəbinin başı üçün çoxlu maya verməyi öhdəsinə aldı. Hampaları alışdırdı kəndlərə. «Qaçaq Nəbi».

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • alışdırma — 1. «Alışdırmaq 1»dan f. is. 2. «Alışdırmaq 2»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dadandırmaq — f. Bir şeyin dadını daddırmaqla və ya başqa vasitə ilə alışdırmaq, bir şeyə dadanmasına səbəb olmaq, bir şeyə aludə etmək, dadanması üçün şərait yaratmaq; öyrəşdirmək, alışdırmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fitilləmək — f. 1. Partlayıcı şeylərin fitilini alışdırmaq. 2. məc. Qızışdırmaq, alışdırmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • teləməx’ — (Kəlbəcər) 1. isinişdirmək, alışdırmaq 2. ilişdirmək. – Yetim quzunu kürə qoyuna telədim. – Fatmanı Cəfərə telədilər …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • alazlamaq — f. məh. Alışdırmaq, qızartmaq (kömürü) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • alışıq — 1. is. Ocağı alışdırmaq üçün gözünə, yaxud samovarın odluğuna qoyulan yonqu və s. A mollalar, niyə məni döyürsünüz? . . Olmaya qorxursunuz ki, məcmuənin vərəqələrini nökərlər samovar alışığı edə edə və şəkillərini uşaqlar oynada oynada axırda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • alovlandırmaq — f. 1. Yandırmaq, alışdırmaq, tutuşdurmaq, alov çıxartmaq. Tonqalı alovlandırmaq. Külək yanğını daha da alovlandırdı. 2. məc. Daha da şiddətləndirmək, qızışdırmaq, gücləndirmək. Düşmənin vəhşiliyi ona qarşı olan kin və nifrəti daha da alovlandırdı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • atəşləndirmək — f. Odlandırmaq, alovlandırmaq, alışdırmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dadamal — sif. dan. Bir şeyə (adətən arzu edilməyən şeyə) dadanmış, öyrəşmiş; vərdişli, adətkərdə. Dadamal olmaq (öyrənmək, düşmək) – adət etmək, öyrəşmək, dadanmaq, vərdiş etmək. Bir də istəmədim ki, uşağım hər dəfə bazara çıxanda dadamal öyrənsin. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fitil — is. 1. Bax piltə 1 ci mənada. Lampa fitili. – Arvad istər istəməz maşınkaya sarı getdi. Fitilini düzəldib aşağı çəkdi. S. Rəh.. Tavandan asılmış çırağın fitilini qaldıran olmadığından, otaq güclə işıqlanırdı. İ. Ş.. // Bir şeyi alışdırmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”